Dossiers

Ajudens a promocionar la web

Aquesta pàgina anirà incorporant diversos blocs informatius sobre temes concrets que afectin a Calvià i puguin preocupar als ciutadans del nostre municipi. es tracta de facilitar a tothom la documentació necessària per conèixer en profunditat cada un dels temes proposats i, d'aquesta manera, contribuir a fomentar un ndebat cívic que ens enriquirà a tots.
Si voleu proposar temes o fer observacions sobre els que es proposen o, fins i tot, aportar documentació nova que vegeu interessant, enviau els vostres suggeriments a entretotsdigital@entretots.info

Parc Temàtic

La construcció d'un Parc Temàtic a Mallorca és un tema que durant els darrers mesos
ha alçat polèmica a tot arreu. Primer fou la possibilitat de construir-lo a Inca. Després, ateses les reticències de Pere Rotger, el batle Delgado va niciar els contactes per dur-lo a Calvià.
Dins aquest dossier trobareu tota la informació disponible per fer-vos una idea concreta del que es parla

Marina de Magaluf

Aviso:

La página "dossiers" ha sido reemplazada por el buscador interno de noticias instalado en la portada.