Què vol Pedro Merino?

per Matias Cantarero Verger (**)


   En una recent informació periodística, el president de l'Associació de Bars i Restaurants de Calvià, Pedro Merino, comentava que «el sector ha sol·licitat a l'Ajuntament la constitució d'una mesa de debat per analitzar els problemes i aportar les possibles solucions a la falta d'expectatives de l'oferta complementària» i afegia que «de moment no ens han contestat, i això ens dol perquè creim que aquest hauria de ser un tema prioritari en un municipi turístic com el de Calvià».

Les declaracions del senyor Merino són especialment sorprenents perquè des de l'estiu de 2003 funciona en el si de l'Ajuntament de Calvià una comissió de seguiment de la problemàtica del sector del comerç i l'oferta complementària, en la qual participen diversos departaments municipals (Policia Local, Comerç, Urbanisme) i els representants de les associacions empresarials Pimeco, Afedeco, Fetur, Acotur, Associació Empresarial Costa de Calvià, Associació de Bars, Restaurants i Comerços de Calvià, Associació d'Empresaris de Sales de Festa i Discoteques, Associació Mallorquina de Cafeteries, Bars i Restauració de Pimem i Associació Empresarial de Restauració de Mallorca i les de recent creació que són Associació de Comerciants de Santa Ponça i Associació de Comerciants de Peguera i Cala Fornells. El senyor Merino, membre de la citada comissió, fa diversos mesos que no assisteix a les convocatòries en les quals es debat la problemàtica dels horaris, tiqueters, contaminació acústica, competència il·legal, tot inclòs, etc. Els actuals horaris dels bars i discoteques són els mateixos que el 2003. Fa un any eren del grat del senyor Merino; des de la passada primavera ja no, i fins i tot va impulsar una manifestació contra els esmentats horaris i va optar, legítimament, per anteposar formar part d'una concentració d'empresaris davant de la casa consistorial a participar en una comissió de seguiment, que és el fòrum que debat la problemàtica.

En les últimes convocatòries de la comissió ha estat la tònica habitual l'absència del senyor Merino i en canvi han estat habituals i freqüents les seves manifestacions en diferents mitjans de comunicació, sempre criticant la gestió de l'àrea de Comerç, responsabilitat d'UM.

Davant el canvi de criteris del senyor Merino, el seu nul interès a formar part de la comissió de seguiment i la seva constant aparició en els mitjans de comunicació per criticar el funcionament de l'àrea de Comerç, només és possible preguntar-se: Què vol el senyor Merino? Què persegueix? A quins interessos respon la seva actitud? Segurament en altres temps li anava molt millor, però que no oblidi que el coneixem tots i que presumesc que aquests canvis dràstics de criteri responen a altres interessos.

El que és del tot cert és que per conèixer la problemàtica d'un sector com és el de bars i restaurants i saber-ne les reivindicacions, el mínim que has de ser-ne és propietari o explotador d'un.

Maties Cantarero Verger , coordinador de Comerç de l'Ajuntament de Calvià.

(**) Publicat a la secció cartes al director del Diari de Balears el día 19 d'agost de 2004