Calvià, ¿la Florida d'Europa?

per Joan C. Bestard (*)

Sr. Director:

L'altre dia vaig llegir una carta d'una tal sra. Silvia Cano sobre la negativa/oposició de les Joventuts Socialistes de Calvià a la construcció del parc temàtic al nostre terme municipal i li vull dir a n'aquesta senyora que un servidor també n'està totalment en contra de tal construcció pel que representa en matèria de destrucció de territori com en un dels seus punts vostè indica, però crec que tots tenim a vegades mala memòria... sobretot si ens convé políticament.

Perquè un servidor encara s'en recorda quan a l'època Nájera, la senyora batlessa volia convertir a Calvià amb la Florida d'Europa, segons va dir ella mateixa a ràdios, a premsa escrita... volia convertir Calvià en tot un parc temàtic. La memòria també s'ha d'exercitar sra. Cano. Com també mai oblidaré el menyspreu de l'équip de govern Nájera a la nostra llengua, a la nostra cultura, a les nostres arrels, al nostre territori (les grues es podien comptar a desenes al litoral calvianer)... com també veig tal menyspreu cap a la nostra llengua, a la nostra cultura, a les nostres arrels... a l'equip de govern actual encapçalat pel sr. Delgado.

Ara bé, tots facem memòria i no demagògia barata sra. Cano i veurà com tot s'entén millor.

(*) Publicat en el diari El Mundo / El Día de Baleares (cartas al director), el día 22 novembre de 2004