Missatge de Cap d´Any del President de les Illes Balears
Un nou horitzó per a les Illes Balears

JAUME MATAS PALOU

En dies tan assenyalats com els de Cap d´Any, és tradicional obrir un espai de reflexió sobre els mesos que deixam enrere i expressar els nostres desitjos per als vinents. I també ho és que el Govern de les Illes Balears se sumi a aquesta voluntat col·lectiva de fer balanç i vos faci partícips dels objectius plantejats per al nou exercici que comença.
Vivim moments de canvis que poden ser transcendentals. Durant l´any 2004 s´ha obert el debat sobre qüestions de gran abast que fins ara no s´havien plantejat, i que poden comportar tot un seguit d´oportunitats importants per al futur de la nostra comunitat autònoma. Més concretament, hem iniciat les tasques de reforma del nostre Estatut d´autonomia i tenim en perspectiva l´aprovació de la nova Constitució europea.
Unes iniciatives que per la seva magnitud han de determinar el futur de les Illes Balears tant en l´àmbit nacional com en la seva projecció internacional, ja que representen una oportunitat única per millorar les mancances històriques que han condicionat el destí de la nostra comunitat.
En aquest sentit, la revisió del nostre Estatut ens ha de situar en un pla d´absoluta igualtat amb totes les comunitats autònomes espanyoles, sense altres límits que els que marca la Constitució de 1978, l´instrument normatiu que ens ha permès construir un dels períodes de benestar i prosperitat més prolongats de la història espanyola.
Es tracta d´aconseguir que la nostra comunitat tengui el pes específic que li correspon en el conjunt de l´Estat.
De la mateixa manera, i pel que fa a la futura Constitució europea, s´ha de destacar una novetat important: el reconeixement explícit de la insularitat. Una circumstància que ens brinda l´oportunitat històrica de trobar fórmules eficaces per compensar, d´una vegada, les mancances derivades del fet de viure en aquestes Illes.
Per això, he proposat als partits polítics i als agents socials i econòmics de la nostra comunitat un gran pacte per elaborar un nou règim fiscal i econòmic de les Illes Balears, amb l´objectiu de bastir un marc més favorable per a les nostres empreses, per als treballadors, per als industrials, per al sector turístic; per millorar els transports i les comunicacions; per poder invertir més en investigació. En definitiva, per ser capaços de construir una eina de futur per a la nostra societat.
Són projectes importants que ens poden obrir un nou horitzó. Expectatives que necessiten assumir un repte no menys important com és el de definir espais, de comú acord entre totes les institucions, per donar resposta a deficiències -històriques, en algun cas- en matèria d´infraestructures. Hem de menester resoldre els problemes de carreteres, d´energia, d´abastament d´aigua, d´eliminació de residus, perquè les Illes Balears es consolidin, definitivament, com un model de modernitat.
Per aconseguir-ho hem de fer un esforç conjunt.
Tots, absolutament tots, hem de ser capaços de posar, únicament i exclusivament, els interessos dels ciutadans per davant qualsevol altra consideració, més enllà d´interessos de partit, més enllà d´interessos de poder.

Les faltes d´enteniment mai no són responsabilitat d´un tot sol, i volem assumir la part que ens correspon en els desacords que hi hagi pogut haver.
Estic plenament convençut que l´èxit d´aquestes iniciatives només serà possible si sabem reconduir la manera de fer política, donant tota la prioritat a l´interès públic; fent tot l´esforç per respondre a les peticions dels ciutadans, amb l´únic afany de resoldre els seus problemes.
Hem de ser capaços de passar pàgina pel fet que la nostra comunitat va amb el peu canviat: el govern nacional d´un color diferent al del Govern de les Illes Balears no pot ser, mai més, un element de discriminació.
Les comunitats autònomes, els consells insulars i tots els ajuntaments de les Illes Balears han de poder atendre les seves responsabilitats amb els ciutadans independentment dels partits als quals els mateixos ciutadans han atorgat la seva confiança.
El Govern de les Illes Balears creu en aquest nou estil de fer política i vol fer feina en aquesta direcció, cercant espais comuns entre projectes i prioritats divergents.

Aquest és el nostre esperit, la voluntat des de la qual volem afrontar els reptes de futur de les Illes Balears. Des de la serenitat, però amb convicció, ha arribat el moment en què les Illes Balears es facin sentir.
Per això, aquests dies en què tots miram cap endavant, vull compartir amb tots els ciutadans la il·lusió, l´esperança i la confiança que el Govern de les Illes Balears té depositada en aquest any que comença.
Finalment, vull aprofitar aquests moments tan especials per desitjar que el 2005 sigui un any de benestar i de prosperitat per a mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs.

Molts d´anys a tots!
     ir a más noticias                                                                       volver a portada