Nosaltres

Una associació cultural

L'associació cultural Entre Tots sorgí i es desenvolupà al voltant d'un projecte editorial: la revista de periodicitat mensual Entre Tots.

El primer exemplar sortí al carrer en gener de 1988, com a fruit de l'interès de la junta directiva de l'associació de veïnats de Palma Nova-Magalluf en crear una eina informativa capaç de reflectir la realitat d'una zona en constant creixement i aleshores amb nombrosos problemes d'equipaments i infrastructures.

La revista acomplí amb escreix l'objectiu i quan, dos anys més tard, es desvinculà de l'entitat veïnal, els seus creadors i principals auspiciadors, Josep Rosselló Font i Pere Verd, decidiren continuar el projecte, abraçant ara el territori íntegre del municipi de Calvià.

Així fou que naixé l'associació cultural Entre Tots, que es va fer càrrec de l'edició de la revista del mateix nom fins al seu darrer número, a finals de 1999.

Des d'aleshores, l'associació ha mantingut vigent el seu interès en aprofundir en el debat polític i social dintre del terme de Calvià, en octubre de l'any passat, donà inici a un cicle de tertúlies quinzenals, obertes a la participació de persones amb diversitat de pensaments i ideologies, que tenen lloc a la galeria d'art de Portals Nous.

La necessitat de compartir amb la totalitat de ciutadans el contingut d'aquestes tertúlies i, en general, les reflexions i valoracions dels membres de l'associació Entre Tots va fer veure la conveniència de crear aquesta pàgina web, que aspira a ser una digna successora de l'esperit conciliador i lliure, però a l'hora crític i qüestionador, que caracteritzà la seva precursora en paper imprès: la revista Entre Tots.