Nosaltres

Dades
Denominació:
Associació Cultural Entre Tots
President:
Pere Verd i Dessis
Vicepresident:

Francesc Font Quetglas

CIF:
G07328461
Adreça:
Av de la Platja 10. Palmanova.
07181-Calvià. Mallorca.
Telefon:
971135207
e-mail:
entretotsdigital@entretots.info