Personatges


Antoni Mir Marqués

Nascut a Calvià, l'any 1944.

Director d'Hotel i músic. Estudià música i guitarra amb Bartomeu Quetgles (Calvià 1956-1961), Bartomeu Calatayud (Palma 1963), Joan Coll (Palma 1969-1971) i Gabriel Estarellas (Palma 1971). 

Assidu participant en diversos programes de Ràdio Popular (1969-1970), també va fer l'any 1970 l'acompanyament musical per a un anunci publicitari de la BBC.

L'any 1980 enregistrà "Vacaciones en Mallorca" i són nombrosos els escenaris on va realitzar concerts. L'Auditòrium de Palma, el Col.legi Monti-sion, la Residència de la Tercera Edat de "Sa Nostra", Radio Calvià, Canal 4, les esglèsies de Calvià, La Bonanova i Son Ferrer, foren uns d'ells.

Composà les cançons "Mar i Pins", "Vals del Mediterràneo" i "Recuerdo a una  melodía" (1980), és membre de la Societat General d'Autors i de la Societat de la Guitarra Mallorquina.

L'Ajuntament de Calvià li va editar l'any 1996 la seva obra "Métode per a guitarra",amb partitures de Bartomeu Calatayud.

Ben aviat, possiblement durant el mes de maig, es publicarà un llibre seu escrit conjuntament amb Joan Parets Serra titulat "La guitarra a  Mallorca i els seus constructors", el qual tracta de la relació que va tenir el famós músic Isaac Albéniz amb Mallorca.

Publicà també aritcles a les revistes locals Entre Tots i Maganova, articles sempre relacionats amb la seva passió per la música.

Com a altre faceta de la seva personalitat s'ha de recalcar la seva gran afició al cicloturisme.