Com ja avisarem a la reunió anterior, per darrera vegada la tertúlia d'Entre Tots es va celebrar a la Galeria Portals ja que l'1 de febrer el seu local queda tancat. Durant la quinzena s'haurà de cercar un altre local.

 

En aquesta reunió els tertulians comentaren sorpresos els forts atacs que el Partit Popular calvianer dedicava a la web d'Entre Tots dins les pàgines de la seva revista “Sa Gavina”. Felicitant-se per altra banda de la publicitat gratuïta que suposava per a la web i que s'havia traduit amb un aument important de les visites a la web en els dies següents a la sortida al carrer de “Sa Gavina”, coincidiren tots en l'injustícia d'aquests atacs i decidiren contestar a aquestes crítiques amb un article que es penjaria a la web. Es comentà també la poca acceptació a les crítiques en general que pareixia tenir el batle.

 

Un altre tema comentat va ser evidentment el Ple sobre el Parc Temàtic del dia anterior, o millor dit l'ausència de Ple sobre aquest tema ja que s'havia retirat la quëstió de l'ordre del dia quan es va sebre que l'empresa promotora havia renunciat a la seva opció de compra sobre els terrenys de Ca'n Vairet. La qual cosa va evitar per cert una altra “cornada” al pacte PP-UM ja que pareixia que el PP s'hagués quedat tot sol per recolzar el Parc.

Si bé l'opinió dels tertulians sobre el Parc Temàtic i els seus beneficis per a Calvià no ha estat mai unànime, sí ho és sobre l'estranya costum que s'ha implantat de reclamar l'unanimitat del consistori sobre aquestes qüestions urbanístiques, ahir Son Massot, avui el Parc Temàtic a Ca'n Vairet. No deixa de ser sorprenent que sigui la minoria que finalment imposi el seu criteri després de perdre la votació com en el cas de Son Massot. Serà així per als altres grans temes urbanístics del terme en el futur ?

 

I donant una altra vegada les gràcies als germans Shakouri per a la seva acollida a la Galeria Portals , els tertulians es despediren d'ells desitjant-los èxit a la seva nova etapa cultural, a Ciutat aquesta vegada.

 

 
     ir a más noticias                                                                       volver a portada